Açık Genleşme Tankları

Bir açık genleşme tankı sadece Düşük Basınçlı Sıcak Su – DBSS – sistemleri için gereklidir. Basınç, tankın en yüksek konumu tarafından sınırlanır.

Bir açık genleşme tankının hacmi, sistem için hesaplanan genleşme hacminin iki katı olmalıdır.

Bir açık genleşme tankının hacminin ayarlanmasına dair örnek aşağıdadır:

Isıtma Sistemi: 25.000 kcal/h (30 kW)
Tüm sistemdeki su içeriği: 500 lt.
Sıcaklık değişimi: 10 °C => 90 °C
Su hacmi genleşmesi: %3,55
Su genleşme miktarı = 500 x 0.0355 = 18 Litre.

Açık genleşme tanklarında minimum 100mm’lik bir su seviyesi bulunmalı, ayrıca tanklarda su seviyesinden tekne seviyesinin tepesine dek ek %40-45’lik bir hacim bulunmalıdır. Bu tür şartlarda sonucu, tank hacminin harcanan suyun hacminin iki katı olması gereklidir şeklinde genelleyebiliriz.

Güvenlik katsayısı hesaplandığında; 2 = 18 x 2 = 36 Litre

Çıkış ve Giriş Güvenlik Vanaları:

Deneysel formüller:

  • Çıkış borusu çapı Do = 15+1.5?Q/1000 mm
  • Giriş borusu çap Di = 15+?Q/1,000 mm

Not : Bu formüllerle hesaplanan boru çapları 1″ ‘den düşük olmamalıdır.

  • Do = 15 + 1.5 x ?(25.000/1.000) = 22.5 mm.
  • Di = 15 + ?(25.000/1.000) = 20 mm.

Minimum değer standardı göz önüne alındığında güvenlik çıkışını ve girişini 1″ olarak seçeriz.

Notlar:

  • Açık genleşme tankının taşma çıkışının minimum 2″ olması tavsiye edilir.
  • Kazan ve Genleşme tankı, güvenlik çıkışı ve giriş boruları arasında herhangi bir vana olmamalıdır.
  • Aynı sistemde 2 veya daha fazla kazanın kaskad (art arda) çalışması halinde her ünitenin bağımsız genleşme tankı olmalıdır.
  • Güvenlik çıkış & giriş boruları sisteme birlikte bağlanmalıdır. Çıkış borusu buharı acil durumda tahliye eder, sistemden düşülen suyun beslenmesinde ise giriş borusu kullanılır.
  • Boru tesisatındaki havanın hava tahliye vanalarının olması gerektiği ve kazanlar kullanılmadan önce havanın sistemden tamamen tahliye edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
  • Bir açık genleşme tankı, suda emilmek suretiyle sisteme hava girişine izin vermek gibi bir dezavantaj getirir. Genel açıdan binanın üst kısmında, donmaya da maruz kalabileceği bir konumda olmalıdır.