Kalite Politikası

Hedefimiz işlerimizi uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, müşterilerimizin var olan ve değişen ihtiyaçlarını eksiksiz algılayarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde ve koşulsuz müşteri memnuniyetiyle gerçekleştirmektir.

Yönetim sistemimizin amacı yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde; çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin çalışanlarının tam katılımıyla sürekli iyileştirilmesidir.

Müşteri ve tedarikçilerimizle iş ortaklıkları geliştirilmesi ve bu alanların sürekli kılınabilmesi varlığımız için temel amacımızdır.

Arıkazan A.Ş. üst yönetimi; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 • Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
 • Aşağıda listelenen ilgili direktiflerin kapsamındaki ürünlerin yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak:
  • 2014/68/AB Basınçlı Kaplar Direktifi
  • 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Direktifi
  • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği
  • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
  • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • İlgili harmonize standartlara gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak
 • Avrupa Birliği Ecodesign kriterlerini karşılamak
 • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,
 • Her türlü faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
 • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini,

taahhüt etmektedir.

Arıkazan A.Ş. çalışanları; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaşacaktır.

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü sürekli iyileştirme ve yenilikçilik yaklaşımı ile “üstün kalite ve başarı” ARIKAZAN A.Ş.’nin temel ilkeleridir.