Baca Seçimi

Tüm kazanlar yanma malzemelerini tahliye etmek için bir bacaya ihtiyaç duyar. Geçmişte kullanılan geleneksel ocak bacaları, kazanların kullanım alanlarını kısıtlamaktaydı. Modern kazanların çok daha esnek baca sistemleri bulunur; bu da kazanın yerleştirilebileceği daha fazla yer olduğu anlamına gelir.

Açık Baca (Doğal Havalandırma)

Bu tür bir baca ile çalışan kazanlarda ateşlemede kullanılan hava kazanın bulunduğu odadan alınır. Baca ürünleri doğal olarak yükselir ve bir hava çıkışından veya bacadan dışarı çıkarlar. Odada, yanmada kullanılacak havanın direkt dışarıdan alınmasına yarayacak bir yolun olması gerekir.

Açık Bacalı Kazan

Kazanla aynı odada bir aspiratör varsa, kazan baca ürünlerinin odaya ‘dökülmemeleri’ için muhtemelen ek havalandırma gerekeceğinden, üreticinin talimatları takip edilmelidir.

Tüm yeni açık bacalı kazanların, baca ürünlerinin odaya geri dökülmeleri halinde kazanı kapatacak olan bir güvenlik aygıtı ile donatılmaları gereklidir.

Açık Baca (Fanlı)

Açık bacalı kazanlarda, baca ürünlerinin temizlenmesine yardım eden küçük bir ‘baca fanı’ bulunur. Bu tür bacalarda da doğal havalandırmalı bacalarda geçerli olan şartlar geçerlidir; bacaların kullanımında geçerli olan şartların farklı oldukları düşünülmemelidir. Kazandan ve bacadan sonra fan konması, bu kazanı fanlı bacalı kazan tipine DÖNÜŞTÜRMEZ.

Odada Yalıtılmış (Doğal Havalandırmalı)

Bu tür kazanlar ateşlemede kullanacakları havayı, baca ürünlerinin tahliyesinde kullanılan dikdörtgensel baca içerisinden alırlar. Bu kazan ‘açık bacalı’ tipten daha güvenlidir, çünkü baca ürünlerinin odaya geri dökülebilecekleri bir yolları yoktur.

Bu tür kazanlar sadece dış duvarlara yerleştirilebilirler.

Odada Yalıtılmış kazan

Odada Yalıtılmış (Fanlı Baca)

Fanlı bacalı kazanlar genellikle diğer tip kazanlardan daha randımanlıdır, çünkü küçük dairesel bacadan daha az sıcaklık kaybı olurken aynı zamanda gerekirse uzatılmış baca yolları kullanılabilir.

Odada Yalıtılmış Fanlı kazan

Bazı fanlı bacalı kazanlar, baca borusu ile yanma havası için ayrı bağlantılar sağlayan ‘çift tüplü’ düzenekle çalışırlar. Bu, başka türlü mümkün olmayacak daha uzun baca boruları kullanılabilmesini sağlar.