Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uluslararası standartlara uygun kapasiteleri 93kW’lara kadar olan kazanların minimum kontrolü için gereken teçhizatlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Kazan termostatı
  • Limit termostatı
  • Güvenlik vanası
  • Genleşme tankı
  • Termometre
  • Hidrometre
  • Hava gazı çıkış vanası
  • Besleme vanası

Bu cihazların gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını görmek için düzenli olarak kontrol ettirin.