Dış Hava ve Su Sıcaklığı

Sıcak su ısıtma sıcaklığının dış mekan sıcaklığına uyarlanması, vanaların tasarlandıkları aralıkta çalışmaları için modüle edilebilmelerini sağlar.

Bir su ısıtma sistemi genellikle, asgari tasarıma sahip dış mekan sıcaklığında azami ısı yükü için tasarlanmıştır. Kullanılan dış mekan sıcaklığı ulusal yönetmeliklere, standartlara ve konuma dair meteorolojik verilere göre değişmektedir.

Belirli bir dönem için istatistiki olarak en düşük dış mekan tasarım sıcaklığının kullanılması yaygın bir uygulamadır (genellikle 3 gün vb. periyodlar kullanılır). Genellikle dış mekan sıcaklığı -oldukça düşük sıcaklık yükü ile birlikte- azami tasarım sıcaklık yükünden çok daha yüksek olacaktır.

Bu sebeple, yılın büyük kısmında radyatörlerden ve ısıtma elemanlarından gelen ısı salımının ısıtma elemanlarının ortalama yüzey sıcaklıkları düşürülerek azaltılması gerekir. Bu şöyle yapılabilir; radyatörlerden geçen su akışının azaltılması ile, veya radyatörlere giden su sıcaklığının azaltılması ile, veya radyatörlerden geçen/radyatörlere giden akışın ve sıcaklığın azaltılması ile.

Sıcak su tasarım sıcaklığının ısıtma oturumu boyunca sabit tutulması, ısıtma elemanları üzerindeki modülasyon kontrol vanalarının genellikle tasarlandıkları aralığın dışında çalışmalarına sebep olacaktır. Modülasyon vanaları kapalıya yakın pozisyonlarda düşük akışla iyi randıman vermezler.

Yukarıdaki şemada gösterildiği üzere daha yüksek dış mekan sıcaklıklarında su sıcaklığını düşürmek suretiyle, modülasyon vanaları tasarlandıkları aralık içerisinde çok daha randımanlı çalışacaktır.