Genel Problemler

Hiç yeterli suyum yok gibi. Bir gece bir kez duş alacak kadar suyumuz oluyor?

 1. Eski yerçekimli sıcak su sisteminizin bu problemlere sebep olması muhtemeldir. Bunu çözmenin en iyi yolu kazanı değiştirmek ve mevcut sisteminizin yerine tamamen pompalı bir sistem kurmaktır; bu şekilde suyunuz daha çabuk akmaya başlayacak ve daha kısa sürede hızlanacaktır.

Daha önce hiç merkezi ısıtma ekipmanı satın almadım. Hangisi en iyi seçim emin olamıyorum?

 1. En iyi tavsiyeyi bayinizden / kurulum personelinden alabilirsiniz. Bayiniz, ihtiyaçlarınıza en uygun sistemi kurabilmeniz için doğru kapasiteye sahip bir kazan ve kazan dairesi için gerekli yardımcı ekipmanın seçiminde size yardımcı olacaktır.

Kazanım ateş verdiğimde büyük bir gürültü yapıyor?

 1. Daha çok “kazan uğultusu” olarak bilinen bu ses, zamanda ısı eşanjöründe oluşan tortular ve birikintilerden kaynaklanır. Sisteminiz kimyasal bir temizlikle normale dönebilir, ancak bu işlem çözümü garanti etmemektedir. Bu sesten tamamen kurtulmanın tek yolu kazanınızı değiştirmek ve kurulum personelinin yeni kazanınızı ve sisteminizi tamamen kimyasal yıkama ile temizlemesidir.

Evin arka tarafındaki yedek yatak odamız hep soğuk?

 1. Bunun birkaç sebebi olabilir; tortudan kaynaklanan zayıf dolaşım veya haftasonu çalışan bir merkezi ısıtma pompası bunlardan bazılarıdır. Radyatörün kendisi odayı ısıtmak için fazla küçük olabilir, ya da sisteme bir denge ayarı yapmak sorunu çözmek için yeterli olabilir. Sisteminizi bir mühendise kontrol ettirerek problemin kaynağını bulmak, harcayacağınız zamana değebilir.

Bazı odalar aşırı sıcak oluyor. Bu sıcaklığı kontrol edemiyor gibiyim?

 1. Termostatik radyatör vanaları (trv) kullanmak işinize yarayacaktır. Bu vanalar her radyatörü tek tek kontrol ederek sıcaklığı yaklaşık olarak istediğiniz gibi ayarlamanızı, örneğin yatak odanızı ılık, koridorlarınızı ve banyonuzu sıcak, salonunuzu rahat tutmanızı sağlayabilir. Aynı zamanda, merkezî ısıtma sistemi her zaman tam kapasite ile yanmadığından doğalgaz faturanızda tasarruf sağlayabilirler.

Radyatörler yeterince ısınmıyor gibiler, alt tarafları sıcak ama üst tarafları soğuk?

 1. Bu genellikle, sisteme bir yerden hava girdiğine ve sıkıştığına işarettir. Radyatördeki hava yükselir ve üst kısımda oluşturduğu hava boşluğu sıcak suyun buraya gelmesini engeller. Havayı çıkarabilirsiniz, ancak bu işlemden önce ısıtmayı kapatmayı unutmayın. İşleme başlarken alt kısma bir bez koyun. Radyatörün üst kısmına doğru uçta bulunan hava alma vanasını gevşetmek için bir radyatör anahtarı kullanın. Hava tahliye edilirken bir fıslama sesi duyulacaktır. Su akmaya başladığında vanayı kapatın ve akan suları silin. Haşlanmamaya dikkat edin, alan su çok sıcak olacaktır. Sonrasında ısıtmayı yeniden açabilirsiniz.

Radyatörlerin alt tarafları soğuk ama üst tarafları sıcak?

 1. Bu, radyatörün dip kısmında paslanma ve tortu biriktiğine işarettir. Radyatör sökümü ve yeniden montajına dair talimatları takip ederek, radyatörü dışarı çıkarın ve hortumla temizleyin. Radyatörü dik tutuyor iseniz, tortunun büyük kısmını temizleyebilirsiniz. Unutmayın, radyatörü baş aşağı taşımanız gereklidir, bu sayede halınıza tortu damlamayacaktır.
  Açık havalandırmalı bir sistem ile ticari olarak satılan ısıtma sistemi tortu temizleyiciler kullanabilirsiniz. Bu ürün radyatörler arasında gezen beslemeye ve genişleme tankına katılır ve birkaç gün dolaşımda kalır. Sonrasında sistem boşaltılır ve yeniden doldurulur. Üretici talimatlarına uygun hareket edin.

Banyodaki duş iş görmüyor, çok az akıyor?

 1. Eski bir kazan kurulum kombinasyonunuz varsa, bu sistemlerin akış oranları oldukça düşüktür. Yeni ve modern kazanların akış oranları daha yüksektir, bu da duşunuzu daha kullanılabilir hale getirecektir. Duşunuz için yeni kazan alırken her zaman kurulum personelinden kazanın uyumluluğunu test etmelerini isteyin.

Notlar:

İzolasyon Önemlidir:

İzole edilmemiş bir tavanarası evinizden önemli miktarda sıcaklığın kaybolmasına ve yakıt faturalarınızın önemli derecede artmasına sebep olacaktır. Halihazırda izolasyon uygulatmış olsanız dahi yeterliliğini kontrol edin. Güncel kalınlık tavsiyesi 150mm’dir. Alanın izole edilmesi nispeten kolay ve ucuz bir iştir.
Genel Katı Yakıt Çalışma Problemleri

Belirtiler:

 • Sistemde sıklıkla yakıt artığı birikmesi
 • Cürufla ilgili bilgiler

Sebep: Düşük kaliteli yakıtlar.
Nedenler: Kazan kapasitesi ve randıman kaybı.
Çözüm: Yakıt sağlayıcınızdan kaliteli yakıt tedarik etmesini talep edin ve her zaman kaliteli yakıt kullanmaya özen gösterin.

Belirtiler:

 • Zor yanma,
 • Duman, aşırı kirlilik.

Sebep: Kirli Yakıtlar.
Nedenler: yetersiz hava devridaim sisteminden dolayı randımanda ve kazan kapasitesinde azalma.
Çözüm: Yakıt sağlayıcınızdan kaliteli yakıt tedarik etmesini talep edin ve her zaman kaliteli yakıt kullanmaya özen gösterin.

Belirtiler:

 • Ateşin sönmesi
 • Zor yanma

Sebep: Yakıt içinde aşırı nemli içerik.
Nedenler: Nem, ateşleme odasındaki sıcaklığı düşürür; dolayısıyla, gazlaşma sırasında oluşan sıcaklığın önemli bir kısmı su tarafından tüketilir ve bu da kapasitede ve randımanda düşüş meydana getirir.
Çözüm: yakıt tedarikçinizden kuru ve kaliteli yakıt sağlamasını talep edin. Kereste kullanılıyorsa bir sezon havada kurutun; kömürlerinizi de (direkt güneş ışığı altında olmayacak şekilde) bir sezon boyunca havada kurutun.

Belirtiler:

 • Haznede ve bacada yoğuşma. (Kül kapağı açıldığında su akar)
 • Hazne duvarlarında yoğuşma oluşur ki, bunun temizlenmesi oldukça zordur.

Sebep: Sistemin düşük çalışma sıcaklıklarına ayarlanmasıdır.
Nedenler: Yoğuşma, uçucu küllerin hazne duvarlarına yapışmasına, zamanla korozyona sebep olmasına ve ürünün kullanım ömrünü azaltmasına sebep olur. Öz haldeki yakıtlar yoğuşmadan ötürü hızla soğur ve ızgaralarda veya duvarlarda zift oluşumuna sebep olurlar.
Çözüm: Sistemi 65°C (veya 149°F) altında çalışma sıcaklıklarına ayarlamayın.

Belirtiler:

 • Duvarlarda ve tüplerde is olması.
 • Bacadan ağır siyah duman gelmesi.

Sebep: Yanmakta olan yakıtların üzerine yeni yakıt eklenmesidir.
Nedenler: Yeni eklenen yakıt hızlı bir şekilde uçucu – yanıcı gaz salar, bunların tamamen yanması için yeterli hava olmayınca yanmadan baca yoluyla sistemden çıkarlar. Randıman kaybı meydana gelir.
Çözüm: Yanmakta olan yakıtların üzerine yeni yakıt eklemeyin. Sadece önceki yakıt tamamen yandıktan sonra yeni yakıt ekleyin.

Belirtiler:

 • Kolay yanmama
 • Kazan kapağı açıldığında geri tepmesi veya duvarlarda ve tüplerde is olmasıdır.

Sebep: Yetersiz Baca Direncidir.
Nedenler: Yetersiz Baca Direnci kazanın %100 kapasite ile çalışmasını engeller. Geri tepmeler ve sistemde sızıntı olması halinde zararlı gazlara sebep olur. Haznede ve tüplerde aşırı is ve zift birikmesi bu problemin bir belirtisidir.
Çözüm: Bacanız’

ın çapının kurulum personeli tarafından doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Aynı zamanda bacanın içinde herhangi bir tıkanmanın ve yolda engelin olup olmadığını kontrol edin.

Belirtiler:

 • Yakıt tüketiminin yüksek olması.

Sebep: Aşırı Baca Direncidir.
Nedenler: Aşırı Baca Direnci kazanın %100 kapasite üzerinde çalışmasına sebep olur. Sistemde aşırı hava olması baca gazı sıcaklıklarını düşürerek randıman kaybına sebep olur.
Çözüm: Bacanız’ ın çapının kurulum personeli tarafından doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Doğru ayarlanmamış ise değiştirerek sisteme uygun hale getirin.

Belirtiler:

 • Ateşleme problemleri.
 • Yakıt tüketiminin yüksek olması.
 • Evin ısınmaması

Sebep: kazanı temizleme / bakım yapılması gereklidir.
Nedenler: Hazne yüzeylerinde oluşan tabaka ısı transfer işlemini engelleyerek randımanı düşürür. Tüplerde oluşan katmanlar direnci arttırır ,ateşleme ve patlama işlemlerinde zorluklar yaratır.
Çözüm: Kazanınızı düzenli olarak bir teknisyene temizletin ve bakımını yaptırın.