Genleşme Tankı Boyutlandırma

Suyun Genleşmesi

Isıtma sisteminde kullanılan su, sıcaklıkla birlikte genişler. Su sıcaklığı 7 dereceden 90 dereceye çıktığında %4’lük bir hacim genleşmesi meydana gelir. Sistemdeki bu genleşmenin telafi edilmesi için kapalı veya açık genleşme tankı kullanılmalıdır.

Genleşme tankı, ısınma sırasında sistem basıncının tehlikeli şekilde yükselmesini engellenmek için ısıtma, soğutma veya havalandırma sistemlerinde kullanılmalıdır.

Genleşme tankları genellikle şöyle tasarlanır:

  • Açık tanklar
  • Kapalı basınç tankları
  • Diyafram tankları

Net su genleşmesi şöyle ifade edilebilir:
Vnet = (v1 / v0) – 1 (1)
Vnet = gerekli su genleşmesi (galon, litre)
v0 = ilk (soğuk) ısıda suyun özgül hacmi (ft3/lb, m3/kg)
v1 = çalışma (sıcak) ısısında suyun özgül hacmi (ft3/lb, m3/kg)