Kapalı Genleşme Tankları

Bir kapalı genleşme tankında, sistem içindeki basınç kısmen basınçlı hava ile korunur. Genleşme tankının hacmi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Vt = Ve pw / (pw – pi)

burada:

Vt = genleşme tankı hacmi (m3)
Ve = su içeriğinin genleşme gösterdiği hacim (m3)
pw = çalışma sıcaklığında – çalışan sistemde tankın mutlak basıncı (kN/m2)
pi = doldurma sırasında soğuk tankın mutlak basıncı – çalışmayan sistem (kN/m2)
Genleşme hacmi şöyle ifade edilebilir:
Ve = Vw (?i – ?w) / ?w
burada:
Vw = sistemdeki suyun hacmi (m3)
?i = doldurma sıcaklığında soğuk su yoğunluğu (kg/m3)
?i = çalışma sıcaklığında su yoğunluğu (kg/m3)
Sistemin çalışma basıncı -pw-, sistemin en yüksek noktasındaki çalışma basıncının çalışma sıcaklığının 10 °C üzerindeki kaynama noktasına denk geleceği şekilde ayarlanmalıdır.
pw = en yüksek noktadaki çalışma basıncıdır

  • + en yüksek nokta ile tank arasındaki statik basınç farkıdır
  • +/- pompa basıncı (+/- pompanın pozisyonuna göre)

Aşağıdaki şema, düşük sıcaklıklarda kapalı bir genleşme tankının ebatını hesaplamak için kullanılabilir.

  • ilk sıcaklık 10 °C
  • ilk basınç 70 kPa
  • maksimum işletme basıncı 200 kPa

Yukarıdan farklı olan ilk ve azami basınçlar için – aşağıdaki şemadan bulunacak bir düzeltme katsayısı ile tank ebatını çarpın:

Ps> Açık genleşme tanklarının Katı Yakıt ile çalışan sistemlerde tercih edilmesi gerekir. Güç kesintisi halinde devridaim pompası ve kontrol sistemleri kullanılamaz, haznedeki yakıt ise yanmaya devam eder. Bu durum suyun istenmeyen sıcaklıklara ulaşmasına sebep olur; suyun kapalı genleşme tanklarına hasar verme riski vardır. (Lütfen bkz: EN 303-5 Standardı).