Olası Hatalar ve Çözümleri

Klasik panolu pelet kazanları için hata kodları

1- ERR 01 – Kazan sıcaklığının 95 °C nin üzerine çıktığı durumlarda bu hata görülür.Kazan üzerinde yada arka kısımda bulunan limit termostat,kazan sıcaklığı 65°C nin altına indiğinde Açma-Kapama tuşuna basılarak hata resetlenir.Her çalışmada bu hata çıkıyorsa,kazan pompası ve tesisat su basıncının kontrol edilmesi gerekmektedir.

2- ERR 02 – Caria ve Eco mini kazanlarda brülör üzerindeki  geri yanma koruma termiği devre dışı kalmış uyarısıdır.Bu durumda sadece ekran üzerinden, Açma – Kapama tuşuna basarak resetleme yapılması gerekmektedir.Brülör besleme hattında geri yanma olmuş ise,cihazın fişinin çekip yetkili servise müracaat etmeniz gerekmektedir.

3- ERR 03 – Kazan çalışma modunda yanarken depoda yakıt biterse yada depodan yanma haznesine yakıt gelmiyorsa,cihazın türbülatör ve kül çekmecesinin dolu olduğu durumlarda,kapak contalarının kopması,deforme  olması veya kazan yüzeyine tam basmadığı durumlarda,kullanılan yakıtın nemli olması durumunda, fotocellerin (alevi gören sensörler)kirli olduğu durumlarda ve yakıt ayarının yapılmadığı durumlarda bu hata çıkar.(Yakıt ayarı yapmak için kitapçıkta Kalibrasyon bölümünü inceleyiniz.)

4- ERR 04 – Kazan sıcaklığının maksimum set değeri olan 80 °C nin üzerine çıktığının uyarısıdır.Kazan kapasitesi ısıtma alanının kapasitesinden büyük olduğu durumlarda,yeterli radyatörün olmadığı veya radyatör kapatıldığı durumlarda veya pompa debisinin yeterli gelmediği durumlarda bu hata çıkar.

5- ERR 05 – Baca gazı sıcaklığının güvenlik sıcaklığı üzerine çıktığı durumlarda ve baca gazı sensörünün  bozuk olduğu durumlarda bu hata çıkar.Açma –kapama tuşu ile Alarm Resetleme işlemi yapılası gerekmektedir.(Resetlendiği halde gitmiyorsa baca gazı sıcaklık sensörü arızalı olabilir.Yetkili servise müraacat ediniz.)

6- ERR 12 – Kazan ateşleme yapamadığı durumlarda bu hata çıkar.Yeterli miktarda yakıt alamadığında,yakıtın nemli olma durumunda, bulunduğunuz bölgede voltaj düşme problemi varsa,(Voltaj regülatörü önerilir.)depoda yakıt yokken çalıştırma işleminde ve düşük ihtimal Seramik ısıtıcı bozulduğu durumlarda sistem durur ve ERR 12 Hatasi verir.Ateşleme modunda alev oluşuyor ve bu hata çıkıyorsa,alevi algılayan fotoceller(Alevi gören sensörler)  kirli olabilir.Her yeni ateşleme işleminde ızgara yüzeyinin temiz olması gerekmektedir.(Depoda yakıt tamemen bittiği zaman manuel yükleme yaparak helezonun doldurulması gerekmektedir.)

7- ERR 15 – Kazan çalışma modunda,elektrik kesilirse bilgilendirme amaçlı ekranda bu hata çıkar.Sistem otomatik olarak kaldığı yerden yada ateşleme modundan tekrar başlayacaktır.

8- ERR 16 – Ekran ve ana kart haberleşme hatasıdır.Kablo kopmuş olabilir,yada temazsızlık olabilir.Yetkili servise müraacat etmeniz gerekmektedir.

9- ERR 18 – Bu hata sadece CORTENA kazan modelinde çıkar.Alt kül haznesinin ızgara seviyesine kadar ulaştığını ve ızgaranın kapalı pozisyona geçemediği durumlarda görülür.Yada ızgara üzerinde kullanılan PELET’le alakalı Curuf (SERT KÜTLE)oluşumu varsa ızgara sıkışmış olabilir.Yan kapak açılıp ızgara motorunu manuel olarak ileri geri haraket vererek sıkışıklıktan kurtarılabilir.Açma- Kapatma tuşuna basılı tutarak Alarm resetleme işlemi yapılmalıdır.