Su Arıtma

Merkezi ısıtma sistemlerinde su arıtma işlemi, birçok kişi tarafından ısıtma sisteminin uzun ömürlü olmasına yönelik akılcı ve sağduyulu bir yatırım olarak görülür. Aksini düşünen birçok diğer insan ise, radyatörleri iğne ucu deliklerinden akıntı yaptığında veya kazanlarını yakarken gürültü olduğunda fikirlerini değiştirdiler.

Yeni merkezî ısıtma sistemleri kimyasal işlemden geçmeden önce bayilerin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Ancak birçok bayi sistemin kimyasal olarak temizlenmesini önerecektir; çünkü kazanı ve sistemin geri kalanını uzun vadede koruyan bir işlemdir.

Bir sisteme bakım yapmayı gerektirecek çok sebep vardır, ancak temel sebepler Korozyon, Kireç Kalıntısı ve Mikrobiyolojik Gelişimlerdir. ‘Su Analiz Kitinin’ kullanımı sistemin durumunu kısa sürede ortaya koyacaktır.

Korozyon

Su bir sisteme girdiği anda korozyon oluşur. Su sıcak ise korozyon daha hızlı oluşur. Korozyon genellikle oksijenin mevcut olmasının bir sonucudur, ancak farklı metaller bağlantıya geçtiğinde oluşan ‘galvanik’ süreçler sonucunda da meydana gelebilir. Özellikle alüminyum korozyona oldukça meyillidir ve hiçbir zaman bakır veya pirinç ile direkt olarak bağlantıya geçmemelidir.

Korozyonun en görünür sonuçlarından biri de radyatörlerde, kazan ısı eşanjörlerinde, pompalarda ve borularda oluşan siyah manyetit tortudur. Radyatörlerde oluşan bu tür birikintiler dolaşımı sınırlayabilir ve gazlanma (hidrojen oluşumu) oluşturarak radyatörlerin sıkça ‘havalarının alınmasını’ gerektirebilir. Manyetit birikimleri aynı zamanda erken pompalamaya sebep olarak kazanlarda darbe ve vurma seslerine sebep olabilirler.

Aşırı fluks (bağlantı parçalarının lehimlenmesinde kullanılır) kullanımının ve kötü ilk temizliğin bir sonucu olan korozyon zaman zaman radyatörlerde ‘iğne uçları’ oluşturabilir.

Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin.

Kireç Kireç Kalıntısı

Kireç kalıntılarının oluşumu yaşadığınız alana göre, dolayısıyla suyun sertliğine göre büyük değişiklik gösterir. Suyun sert olduğu yerlerde yüksek seviyede kireç kalıntısı kazan ısı eşanjörlerinin çabucak ‘kireç tabakası toplamasına’ sebep olabilir.

Uzun bir sistem sızıntısı varsa ve fark edilmemiş ise, beslemeden ve genleşme tankından sürekli giriş yapan taze su en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe sürekli kireç kalıntısı oluşmasına sebep olacaktır. Bu kalıntıların en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe oluştuğu bilinmektedir. Bu tür birikimlerin dökme demir ısı eşanjörlerinde çatlamaya sebep oldukları bilinmektedir, ancak bu noktadan çok daha önce, diğer belirtiler yakıt kullanımında artış ve sıklıkla duyulan, bazen tüm evden duyulabilen, uğultu sesleri olacaktır.

Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin.

Mikrobiyolojik gelişimler

Mikrobiyolojik gelişimler, tavanarasında ve havay açılan besleme ve genleşme sistemlerinde ve diğer yerlerde meydana gelirler. Bu tür açık tanklar, bakteriler ve mantarlar gibi her tür mikroorganizma tarafından kirlenmeye açıktırlar ve bu canlılar sisteme girdiklerinde üreyerek istenmeyen şekilde gelişebilirler, cıvık madde bırakabilirler; bu oluşumlar da ısıtma sistemine zarar vererek tıkanmalar ve birikimler meydana getirebilir.

Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin.

Su Sertliği

“Sert su”, içinde belirli bir miktar çözünmüş mineral bulunan sudur. Sert su ısıtıldığında karbonatlar çözelti içinde çökelerek ısınan yüzeylerde depozit oluştururlar.
Sabun sert suda daha az etki gösterir, çünkü oluşan tepkimede sabun içerisindeki organik asit kalsiyum veya magnezyum tuzu oluşturur.

“Yumuşak su”, içerisindeki tek katyonun, yani pozitif yüklü iyonun, sodyum olduğu işlenmiş sudur.

Çözünmüş Kalsiyum ve Magnezyum
Su Litre başına Miligram
(mg/l)
Galon başına Tane
(gpg)
Yumuşak 0 – 60 0 – 3.5
Orta düzey 61 – 120 3.5 – 7
Sert 121 – 180 7 – 10.5
Çok Sert > 180 > 10.5

Sert su iyon değiştirici reçine içinden geçirilerek yumuşatılabilir.