Yapılmaması Gerekenler

  • Kazanlar kişilerin yaşam ve çalışma alanlarına kurulmamalı.
  • Kazan giriş çıkış vanalarını her zaman açık tutunuz. Vanalardan biri kapalı unutulursa tehlikeli bir durum oluşabilir.
  • Kullanımdan önce mutlaka kazanın su dolu olduğunu kontrol ediniz.
  • Suyun kireç oranını kontrol edin. Aşırı kireçli sudan kaçının.
  • Her su değişiminde suyun kireç oranı biraz daha artacağından tesisat suyunu sık değiştirmeyiniz.
  • Manüel katı yakıt kazanlarında mutlaka açık genleşme deposu kullanın.
  • Genleşme tankını donmaktan koruyun.