Yapılması Gerekenler

  • Kazan seçimi esnasında, katı yakıtlı kazanların işletme basınçlarını tespit ederken bulduğunuz basunca 1bar ilave ediniz.
  • 10-20-40.000 kCal/h olan kazanlar için kazan emniyet vanası çapı minimum DN 15 (R1/2”) olmalı ve minimum açılma basıncı da 3bar olarak seçilmeli.
  • Kazan dairesinin iyi havalandırılması gerekmektedir.
  • Kazan dairesi taze hava giriş ölçüsü baca kesitinin en az yarısı kadar olmalıdır. Kapasitesi 50kW’a kadar olan kazanların taze hava giriş çapının 300 cm² olması tavsiye edilir. Her fazla kW için çapa 2.5 cm² eklenmelidir.
  • Baca gazı çıkış çapı en az 200cm2 olmalı ve ana baca çapının %25’inden daha az olmamalıdır.
  • Kazanın her fazla kW için taze hava fan kapasitesi 0.5 m³/h olmalıdır. 25 000 kcal/h (29 kW) bir kazan için 15  m³/h bir fan yeterlidir.
  • Hidrometreyi bir vanayla beraber kurmayı unutmayınız.
  • Baca çekiş miktarı 1.5 / -2 mmHG’den daha az olmamalıdır. Bu değer tam kapasitedeki değerdir.
  • Kullanım kılavuzundaki periyodik temizlik sürelerine uyunuz. Kazanlar kimyasal aşınmadan ve verim kaybından korunmak için kurum ve ziftlerden temizlenmelidir.