Alternatif Sistemler

Güneş Enerjili Su Isıtma

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri güneşten gelen enerjiyi ısıya dönüştürür, bu ısı da akabinde suyu ısıtmak için kullanılır.

Faydaları
Yaz aylarında evinizin neredeyse tüm sıcak su ihtiyacını, tüm yılda ise ihtiyacınızın %50-70’ini karşılayarak faturalarınızda tasarruf sağlayabilir.

Evde üretilen karbon dioksiti önemli ölçüde düşürerek tabiatı korumanıza yardımcı olur.

Nasıl çalışır?
Evlerde kullanılan güneş enerjili su ısıtma sistem şunlardan yapılır:

  • Güneş panelleri: bu paneller çatıya konur ve güneşten gelen ısıyı sıcak suya çevirirler.
  • Sıcak su silindiri: gün boyunca toplanan sıcak suyun toplanması ve sonraki kullanımlar için saklanmasına yarar.
  • Sıhhi tesisat sistemi: boru tesisatından ve çoğu zaman, (su ve antifrizden oluşan bir karışım olan) sıvının sistem içerisinde gezdirilmesi için kullanılan bir pompadan yapılmıştır.

Sistem tipleri
Avrupa’da en çok kullanılan iki tür güneş paneli vardır:

  • Düz plak paneller.
  • Daha az yer kaplayan ve daha randımanlı olan, ancak düz plak sistemlere göre daha maliyetli olan vakumlu tüp paneller.

Kalifiye bir ısıtma sistem personeli, ihtiyaçlarınıza göre en iyi sistemi seçmenize yardımcı olacaktır.

Benim evim güneş enerjili su ısıtma için uygun mu?
Tercihen aşağıdaki öğelere ihtiyaç duyacaksınız:

  • Günün ana kısmında neredeyse hiç gölgede kalmayan, güneydoğu – güneybatı yönlerine bakan, 2-5 m2 ebatında çatı alanı.
  • Gerekirse ekstra su silindirinin konması için kullanılacak bir alan, veyahut mevcut silindirin daha büyük bir çift bobinli silindirle değiştirilmesi.
  • Uygun pompalar ve sistem kontrolleri için ayrılabilecek alan.

Ülkemin çok soğuk bir bölgesinde yaşıyorsam ne olacak?
Yine de güneş enerjili su ısıtma sistemi kurabilirsiniz.

Güneş enerjili su ısıtma sistemlerini kimler kurabilir?
Sisteminizi kalifiye bir ısıtma kurulum personelinin kurması gerekecektir. Bayinizden bu konuda tavsiye isteyebilirsiniz.

Güneş enerjili sistem mevcut su sistemimle çalışabilir mi?
Tüm güneş enerjili su ısıtma sistemleri geleneksel veya depolamalı sıcak su sistemleriyle çalışabilir. Güneş panelleri 1970’lerden beri Avrupa’da kullanılmaktadır, bu sebeple bu alanda teknoloji oldukça gelişmiştir ve birçok sisteme uyabilirken birçok evin ihtiyacını karşılayabilir.

Yine, kalifiye bir ısıtma sistem personeli, ihtiyaçlarınıza göre en iyi sistemi seçmenize yardımcı olacaktır.